tłumaczenia rosyjski Kraków – Biuro tłumaczeń lingua expert

Czy wiesz, e…
na zlecenie Komisji Europejskiej wykonujemy tumaczenia dokumentw unijnych, ktre musz znale swe odbicie w polskim prawodawstwie przed przystpieniem Polski do UE?
Newsletter
Wpisz Twj e-mail by co pewien czas otrzymywa od nas informacje o promocjach, nowych ofertach, etc:
tumaczenia rosyjski Krakw
Biuro Tumaczy Profesjonalnych LINGUA EXPERT tumaczy krtkie teksty zawierajce do
10 stron z ROS<>POL praktycznie z dnia na dzie. Terminy realizacji przekadw tekstw
wikszych oraz tumacze ustnych w zakresie jzyka rosyjskiego ustalamy indywidualnie
z kadym klientem. Specyfika tumaczenia dokumentw pisanych cyrylic polega na tym,
e bardzo czsto transkrypcja czy te zapis fonetyczny docelowy imienia i nazwiska, nazwy
miejscowoci, firmy, itd. rni si od rdowego zapisu alfabetycznego. Czsto tumacz
zmuszony jest do kompromisw narzuconych mu przez fonetyczny zapis w acinie lub
jzyku angielskim, na przykad imienia i nazwiska danej osoby w paszporcie. Dlatego te
zalecane jest aby klient, ktry przynosi do nas dokument zawierajcy jego/jej dane osobowe,
a sporzdzony jest w alfabecie cyrylica (pochodzcy na przykad z Rosji, Bugarii, Serbii,
Macedonii, Ukrainy lub Biaorusi) mia przy sobie take paszport, w ktrym transliteracja
imienia i nazwiska jest ju narzucona niejako w sposb midzynarodowy.